• معتبر تا 0 روز دیگر
 • ویژه‌ی سفارش اول
250 13 200
 • ویژه‌ی شهر یزد
 • قابل استفاده برای سفارش اول تاسقف 20 هزار تومان
250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص
250 13 200
 • تا سقف 6 هزار تومان
 • ویژه‌ی رستوران‌های منتخب قم
250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه‌ی سفارش اول است
 • برای سفارش های بالای 20 هزار تومان قابل استفاده است
250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد
250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد
250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد
250 13 200
 • معتبر تا 52 روز دیگر
 • بدون محدودیت سفارش اول
250 13 200
 • معتبر تا 62 روز دیگر
 • ویژه سفارش اول
250 13 200
 • ویژه‌ی شهر کرج
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۲۹ اسفند است
250 13 200
 • این کد تخفیف ریحون ویژه‌ی سفارش اول است
 • این کد تخفیف تا سقف 10هزارتومانا عمال می‌شود
250 13 200
 • تا سقف 15 هزار تومان
 • مهلت استفاده تا 8 بهمن
250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا امشب
250 13 200
 • مهلت استفاده 30 دی 97
 • سقف تخفیف 10هزار تومان
250 13 200
 • سقف استفاده از این کد تخفیف اسنپ فود 10 هزار تومان می‌باشد
 • این کد تخفیف قابل استفاده در سیستم عامل‌های اندروید و آی ا اس است
250 13 200
 • ویژه سفارش در کرج
 • مخصصو سفارش اول
250 13 200
 • سقف خرید 15 هزارتومان
 • بدون محدودیت سفارش اول
250 13 200
 • ویژه سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص
250 13 200
 • این کد تخفیف اسنپ فود بدون محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف اسنپ فود ویژه‌ی سفارش‌های بالا 15 هزار تومان است
250 13 200
 • سقف تخفیف این کد تخفیف اسنپ فود 4000 تومان می‌باشد
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف اسنپ فود 30 دی 97 است
250 13 200
 • سقف تخفیف این کد تخفیف ریحون 10 هزار تومان ی‌باشد
 • این کد تخفیف برای خریدهای بیش از 20 هزارتومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف ریحون ویژه‌ی سفارش اول است
 • همچنین این کد تخفیف برای سفارش‌های بیشتر از 25000 تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • ویژه سفارش اول در شهر قزوین
 • تا سقف سفارش 20 هزار تومان
250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • سقف تخفیف این کد ۳۰۰۰ تومان است
250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 20هزار تومان اعمال می‌شود
 • این کد تخفیف ویژه‌ی شهر کرج است
250 13 200
 • سقف استفاده از این کد تخفیف در اسنپ مارکت ۳۰ هزار تومان است
 • مهلت استفاده نامشخص است
250 13 200
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ریحون 30 آبان 97
 • سقف تخفیف 8000 تومان
250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال ویژه‌ی سفارش اول است
 • اینکد تخفیف چنگال در نسخه‌ی جدید اپلیکیشن چنگال اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف ریحون بدون محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف ریحون تا سقف سفارش 10000 تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف اسنپ فود ویژه‌ی سفارش اول است
 • کد تخفیف اسنپ فود برای حداقل سفارش 15000 تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سقف سفارش و محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی شهر اصفهان است
250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 10 هزار تومان
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است
250 13 200
 • این کد تخفیف اسنپ فود بدون محدودیت سفارش اول است
 • کد تخفیف اسنپ فود تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف 15 آبان 97 است
 • این کد تخفیف اسنپ فود برای حداقل سفارش 12 هزار تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف اسنپ فود بدون محدودیت سفارش اول است
 • پس از ثبت سفارش 10 درصد از مبلغ کل سفارش به اعتبار اسنپ فود شما اضافه می شود.
250 13 200
 • ک تخفیف ریحون بدون محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف تا 30 آبان مهلت استفاده دارد
250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • کد تخفیفچیلیوری ویژه‌ی انواع ساندویچ می‌باشد
250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی سفارش اول است
 • همچنین این کد تخفیف چیلیوری در آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن کارکرد دارد
250 13 200
 • این ک تخفیف بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • این کد تخفیف ویژه سفارش از نسخه‌ی جدید اپلیکیشن ریحون است
250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه سفارش اول در شهر ساری می باشد
 • این کد تخفیف اسنپ فود تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه سفارش اول با اپلیکیشن است
 • این کد تخفیف اسنپ فود برای سفارش اول اعمال می شود
250 13 200
 • این کد تخفیف اسنپ مارکت بدون محدودیت سفارش اول است
 • کد اکثر تخفیف از این کد تخفیف اسنپ مارکت 30 هزار تومان است
250 13 200
 • این کدتخفیف اسنپ مارکت ویژه‌ی خریدهای بالای 40 هزارتومان می‌باشد
 • همچنین این کد تخفیف اسنپ مارکت ویژه‌ی سفارش اول است
250 13 200
 • کد تخفیف اسنپ مارکت ویژه‌ی خریدهای بالای 30 هزار تومان است
 • همچنین این کد تخفیف ویژه‌ی خرید اول است
250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • این کد تخفیف حداکثر تا10 هزار تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه‌ی ساکنین شهر پردیس می‌باشد
 • همچنین این کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود
250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • کد تخفیف ویژه‌ی سفارش از نسخه‌ی جدید اپلیکیشن است
250 13 200
 • 1
 • 2