کپسول آتش‌نشانی 6 کیلوگرمی دریا

ویژگی ها


کپسول‌های آتش‌‌نشانی از جمله ابزارهای ایمنی به حساب می‌آیند که وجود آن‌ها در بسیاری از اماکن مسکونی، اداری و تجاری بسیار ضروری است. با داشتن این نوع کپسول‌ها مهار کردن آتش در مدت زمانی کم میسر می‌شود و می‌توان از ایجاد حوادث و اتفاقات بزرگ و ناخوش آیند جلوگیری کرد. در این بین کپسول‌های پودر خشک کاربرد بسیار زیادی دارند و در مهار کردن آتش به‌خوبی عمل می‌کنند. در این پیشنهاد کپسول آتش‌نشانی (دریا) «darya» را با وزن ماده‌ی ضدآتش 6 کیلوگرم مشاهده می‌کنید. ارتفاع این کپسول 50و قطر آن 15سانتی‌متر است. دمای نگهداری این نوع کپسول آتش‌نشانی بین 15- تا 50+ درجه‌ی سلسیوس می‌باشد. این کپسول به پودر خشک B,C مجهز بوده و همینطور دارای گواهینامه‌ی استانداردISO9001:2008 است. نیروی محرکه‌ی کپسول آتش‌نشانی دریا گاز ازت است و می‌توانید از این محصول در محل زندگی، کار و اتومبیل خود استفاده کنید. هم‌اکنون می‌توانید کپسول آتشنشانی دریا را با 29 درصد تخفیف و با قیمت ویژه‌ی 98000 تومان اما به ارزش واقعی 138000 تومان از پرومی خریداری کنید

شرایط


کپسول‌های آتش‌‌نشانی از جمله ابزارهای ایمنی به حساب می‌آیند که وجود آن‌ها در بسیاری از اماکن مسکونی، اداری و تجاری بسیار ضروری است. با داشتن این نوع کپسول‌ها مهار کردن آتش در مدت زمانی کم میسر می‌شود و می‌توان از ایجاد حوادث و اتفاقات بزرگ و ناخوش آیند جلوگیری کرد. در این بین کپسول‌های پودر خشک کاربرد بسیار زیادی دارند و در مهار کردن آتش به‌خوبی عمل می‌کنند. در این پیشنهاد کپسول آتش‌نشانی (دریا) «darya» را با وزن ماده‌ی ضدآتش 6 کیلوگرم مشاهده می‌کنید. ارتفاع این کپسول 50و قطر آن 15سانتی‌متر است. دمای نگهداری این نوع کپسول آتش‌نشانی بین 15- تا 50+ درجه‌ی سلسیوس می‌باشد. این کپسول به پودر خشک B,C مجهز بوده و همینطور دارای گواهینامه‌ی استانداردISO9001:2008 است. نیروی محرکه‌ی کپسول آتش‌نشانی دریا گاز ازت است و می‌توانید از این محصول در محل زندگی، کار و اتومبیل خود استفاده کنید. هم‌اکنون می‌توانید کپسول آتشنشانی دریا را با 29 درصد تخفیف و با قیمت ویژه‌ی 98000 تومان اما به ارزش واقعی 138000 تومان از پرومی خریداری کنید

توضیحات


کپسول‌های آتش‌‌نشانی از جمله ابزارهای ایمنی به حساب می‌آیند که وجود آن‌ها در بسیاری از اماکن مسکونی، اداری و تجاری بسیار ضروری است. با داشتن این نوع کپسول‌ها مهار کردن آتش در مدت زمانی کم میسر می‌شود و می‌توان از ایجاد حوادث و اتفاقات بزرگ و ناخوش آیند جلوگیری کرد. در این بین کپسول‌های پودر خشک کاربرد بسیار زیادی دارند و در مهار کردن آتش به‌خوبی عمل می‌کنند. در این پیشنهاد کپسول آتش‌نشانی (دریا) «darya» را با وزن ماده‌ی ضدآتش 6 کیلوگرم مشاهده می‌کنید. ارتفاع این کپسول 50و قطر آن 15سانتی‌متر است. دمای نگهداری این نوع کپسول آتش‌نشانی بین 15- تا 50+ درجه‌ی سلسیوس می‌باشد. این کپسول به پودر خشک B,C مجهز بوده و همینطور دارای گواهینامه‌ی استانداردISO9001:2008 است. نیروی محرکه‌ی کپسول آتش‌نشانی دریا گاز ازت است و می‌توانید از این محصول در محل زندگی، کار و اتومبیل خود استفاده کنید. هم‌اکنون می‌توانید کپسول آتشنشانی دریا را با 29 درصد تخفیف و با قیمت ویژه‌ی 98000 تومان اما به ارزش واقعی 138000 تومان از پرومی خریداری کنید

| 0 خرید |  تهران
0| 0| 0| 0
ثانیه دقیقه ساعت روز
29% تخفیف
138000

مبلغ پرداختی:

98000 تومان


اطلاعات تماس

امتیاز

از مجموع 55 رای
پاکیزگی
برخورد کارکنان
محیط
ارزش
کیفیت