20 درصد تخفیف اکولین‌های پرشین

ویژگی ها


اکولین ماده‌ای رنگی است وبصورت ترکیبی از جوهر و پیگمنت تولید می‌شود. اکولین شبیه به همان آب‌رنگ است اما در مقایسه با رنگ‌های روغنی و یا آبرنگ که نیازمند شکل دهی به صورت قرص یا تیوپ بوده و با افزودن مواد کمکی و پرکننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور مستقیم از مواد رنگساز ساخته می‌شود و به صورت محلول استفاه می‌شود اکولین تقریبا همانند آبرنگ می‌باشد اما آن جرمیت و حالت گچی را ندارد درنتیجه داری شفافیت بسیار بالا و رقیق است. معمولا برای استفاده از اکولین می‌توان سه رنگ اصلی را همراه با رنگ‌های سفید وسیاه خریداری کرد. البته می‌توانید با آبرنگ و آب مرکب نیز بصورت ترکیبی کار کنید. اکولین‌های پرشین صد درصد ساخت ایران در جعبه‌های 12 تایی شامل 12 رنگ به فروش می‌رسند. هر شیشه از این اکولین‌ها دارای 35 میلی لیتر اکولین از هر رنگ می‌باشد. اکولین‌های پرشین شامل رنگ‌های سبز، سبز تیره، زرد، نارنجی، صورتی، قرمز، سفید، مشکی، قهوه‌ای، بنفش، آبی و فییروزه‌ای هستند. می‌توانید اکولین پرشین را با قیمت 27800 تومان با ارزش واقعی 36000 تومان با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

شرایط


اکولین ماده‌ای رنگی است وبصورت ترکیبی از جوهر و پیگمنت تولید می‌شود. اکولین شبیه به همان آب‌رنگ است اما در مقایسه با رنگ‌های روغنی و یا آبرنگ که نیازمند شکل دهی به صورت قرص یا تیوپ بوده و با افزودن مواد کمکی و پرکننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور مستقیم از مواد رنگساز ساخته می‌شود و به صورت محلول استفاه می‌شود اکولین تقریبا همانند آبرنگ می‌باشد اما آن جرمیت و حالت گچی را ندارد درنتیجه داری شفافیت بسیار بالا و رقیق است. معمولا برای استفاده از اکولین می‌توان سه رنگ اصلی را همراه با رنگ‌های سفید وسیاه خریداری کرد. البته می‌توانید با آبرنگ و آب مرکب نیز بصورت ترکیبی کار کنید. اکولین‌های پرشین صد درصد ساخت ایران در جعبه‌های 12 تایی شامل 12 رنگ به فروش می‌رسند. هر شیشه از این اکولین‌ها دارای 35 میلی لیتر اکولین از هر رنگ می‌باشد. اکولین‌های پرشین شامل رنگ‌های سبز، سبز تیره، زرد، نارنجی، صورتی، قرمز، سفید، مشکی، قهوه‌ای، بنفش، آبی و فییروزه‌ای هستند. می‌توانید اکولین پرشین را با قیمت 27800 تومان با ارزش واقعی 36000 تومان با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

توضیحات


اکولین ماده‌ای رنگی است وبصورت ترکیبی از جوهر و پیگمنت تولید می‌شود. اکولین شبیه به همان آب‌رنگ است اما در مقایسه با رنگ‌های روغنی و یا آبرنگ که نیازمند شکل دهی به صورت قرص یا تیوپ بوده و با افزودن مواد کمکی و پرکننده مورد استفاده قرار می‌گیرند، به طور مستقیم از مواد رنگساز ساخته می‌شود و به صورت محلول استفاه می‌شود اکولین تقریبا همانند آبرنگ می‌باشد اما آن جرمیت و حالت گچی را ندارد درنتیجه داری شفافیت بسیار بالا و رقیق است. معمولا برای استفاده از اکولین می‌توان سه رنگ اصلی را همراه با رنگ‌های سفید وسیاه خریداری کرد. البته می‌توانید با آبرنگ و آب مرکب نیز بصورت ترکیبی کار کنید. اکولین‌های پرشین صد درصد ساخت ایران در جعبه‌های 12 تایی شامل 12 رنگ به فروش می‌رسند. هر شیشه از این اکولین‌ها دارای 35 میلی لیتر اکولین از هر رنگ می‌باشد. اکولین‌های پرشین شامل رنگ‌های سبز، سبز تیره، زرد، نارنجی، صورتی، قرمز، سفید، مشکی، قهوه‌ای، بنفش، آبی و فییروزه‌ای هستند. می‌توانید اکولین پرشین را با قیمت 27800 تومان با ارزش واقعی 36000 تومان با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

| 0 خرید |  تهران
0| 0| 0| 0
ثانیه دقیقه ساعت روز
20% تخفیف
36000

مبلغ پرداختی:

28800 تومان


اطلاعات تماس

امتیاز

از مجموع 55 رای
پاکیزگی
برخورد کارکنان
محیط
ارزش
کیفیت