ویترای تک رنگ پرشین

ویژگی ها


نقاشی روی شیشه یا ویترای هنری است که توسط رنگ‌های ویترای بر روی ظروف شیشه‌ای جهت زیبا سازی این ظروف صورت می گیرد. ویترای تک رنگ پرشین در 24 رنگ موجود است. بسته‌ها حاوی 4 شیشه‌ی 75 میلی لیتری هستند. تمامی رنگ‌ها در 3 نوع ساده، متالیک و اکلیلی موجود می‌باشند. توجه داشته باشید اگر رنگ‌ها در مجاورت هوا قرار گیرند خشک می‌شوند. پس حتما بعد از استفاده از محکم بستن درب شیشه‌ها اطمینان حاصل کنید. در رنگ‌های ویترای پرشین برای جلوگیری از خراب شدن رنگ، باید عمل رقیق کردن رنگ را با استفاده از حلال‌های تولید شده توسط پرشین با رنگ انجام گیرد. این ویترای‌ها پایه‌ی تینر هستند. از ویژگی‌های اصلی ویترای پایه تینر که قابلیت حل شدن و ترکیب شدن با تینر را دارند می توان شفافیت بالا، دوام و ماندگاری بالا، قابلیت ترکیب شدن عالی یک رنگ با رنگ های دیگر و قابلیت شستشو را نام برد. معمولا در کارهای حرفه ای از این نوع از رنگ‌ها استفاده می‌شود. این پیشنهاد برای ویترای اکلیلی و ویترای متالیک ارائه شده است. ویترای پرشین صددرصد تولید ایران می‌باشد. همین حالا می‌توانید ویترای تک رنگ پرشین را با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

شرایط


نقاشی روی شیشه یا ویترای هنری است که توسط رنگ‌های ویترای بر روی ظروف شیشه‌ای جهت زیبا سازی این ظروف صورت می گیرد. ویترای تک رنگ پرشین در 24 رنگ موجود است. بسته‌ها حاوی 4 شیشه‌ی 75 میلی لیتری هستند. تمامی رنگ‌ها در 3 نوع ساده، متالیک و اکلیلی موجود می‌باشند. توجه داشته باشید اگر رنگ‌ها در مجاورت هوا قرار گیرند خشک می‌شوند. پس حتما بعد از استفاده از محکم بستن درب شیشه‌ها اطمینان حاصل کنید. در رنگ‌های ویترای پرشین برای جلوگیری از خراب شدن رنگ، باید عمل رقیق کردن رنگ را با استفاده از حلال‌های تولید شده توسط پرشین با رنگ انجام گیرد. این ویترای‌ها پایه‌ی تینر هستند. از ویژگی‌های اصلی ویترای پایه تینر که قابلیت حل شدن و ترکیب شدن با تینر را دارند می توان شفافیت بالا، دوام و ماندگاری بالا، قابلیت ترکیب شدن عالی یک رنگ با رنگ های دیگر و قابلیت شستشو را نام برد. معمولا در کارهای حرفه ای از این نوع از رنگ‌ها استفاده می‌شود. این پیشنهاد برای ویترای اکلیلی و ویترای متالیک ارائه شده است. ویترای پرشین صددرصد تولید ایران می‌باشد. همین حالا می‌توانید ویترای تک رنگ پرشین را با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

توضیحات


نقاشی روی شیشه یا ویترای هنری است که توسط رنگ‌های ویترای بر روی ظروف شیشه‌ای جهت زیبا سازی این ظروف صورت می گیرد. ویترای تک رنگ پرشین در 24 رنگ موجود است. بسته‌ها حاوی 4 شیشه‌ی 75 میلی لیتری هستند. تمامی رنگ‌ها در 3 نوع ساده، متالیک و اکلیلی موجود می‌باشند. توجه داشته باشید اگر رنگ‌ها در مجاورت هوا قرار گیرند خشک می‌شوند. پس حتما بعد از استفاده از محکم بستن درب شیشه‌ها اطمینان حاصل کنید. در رنگ‌های ویترای پرشین برای جلوگیری از خراب شدن رنگ، باید عمل رقیق کردن رنگ را با استفاده از حلال‌های تولید شده توسط پرشین با رنگ انجام گیرد. این ویترای‌ها پایه‌ی تینر هستند. از ویژگی‌های اصلی ویترای پایه تینر که قابلیت حل شدن و ترکیب شدن با تینر را دارند می توان شفافیت بالا، دوام و ماندگاری بالا، قابلیت ترکیب شدن عالی یک رنگ با رنگ های دیگر و قابلیت شستشو را نام برد. معمولا در کارهای حرفه ای از این نوع از رنگ‌ها استفاده می‌شود. این پیشنهاد برای ویترای اکلیلی و ویترای متالیک ارائه شده است. ویترای پرشین صددرصد تولید ایران می‌باشد. همین حالا می‌توانید ویترای تک رنگ پرشین را با 20 درصد تخفیف از پرومی خریداری کنید.

| 0 خرید |  تهران
0| 0| 0| 0
ثانیه دقیقه ساعت روز
10% تخفیف
10000

مبلغ پرداختی:

9000 تومان


اطلاعات تماس

امتیاز

از مجموع 55 رای
پاکیزگی
برخورد کارکنان
محیط
ارزش
کیفیت