۵۰% تخفیف بولینگ در باشگاه بولینگ انقلاب

باشگاه ورزشی انقلاب ویژه استفاده ۴۰ دقیقه بازی بولینگ تنها با پرداخت ۲۶۰۰۰ تومان اما به ارزش ۵۲۰۰۰ تومان (۵۰% تخفیف)
tag1, tag2, tag3

25000 تومان52000 تومان

زمان باقی مانده:

خرید

  • قیمت

    52000 تومان
  • تخفیف

    52%
  • سود شما

    27000 تومان
خلاصه

بولینگ باشگاه ورزشی انقلاب با 50 درصد تخفیف تنها با پرداخت 26 هزار تومان

بیشتر