چیلیوری

با استفاده از خدمات چیلیوری می‌توانید از هزاران فست‌فود و رستوران در ایران خرید کنید. از طریق وب سایت و اپلیکیشن چیلیوری با بیش از 3000 رستوران و فست‌فود در ارتباط خواهید بود و می‌توانید سفارشات خود را از طریق این سرویس ثبت کنید. با کد تخفیف‌های اختصاصی پرومی ‌می‌توانید خرید ارزان‌تری از چیلیوری داشته باشید.

بیشتر
 • (0 رای)

کد تخفیف ۳۰۰۰ تومانی چیلیوری

 • کد تخفیف چیلیوری به ارزش ۳۰۰۰ تومان
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۱۶ آذر 97 است
 • (0 رای)

کد تخفیف چیلیوری به ارزش 25 درصد

 • کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سقف سفارش و محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی شهر اصفهان است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف چیلیوری 25 آبان 97 است
 • (0 رای)

کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری

 • کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • کد تخفیفچیلیوری ویژه‌ی انواع ساندویچ می‌باشد
 • این کد تخفیف چیلیوری تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف تا 12 آبان است
 • (0 رای)

کد تخفیف 10000 تومانی چیلیوری

 • کد تخفیف 10000 تومانی چیلیوری
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی سفارش اول است
 • همچنین این کد تخفیف چیلیوری در آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن کارکرد دارد
 • برای استفاده از این کد تخفیف چیلیوری باید حداقل 20 هزار تومان سفارش دهید
 • (0 رای)

کد تخفیف 5000 تومانی چیلیوری

 • کد تخفیف 5000 تومانی چیلیوری
 • این تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • حداقل سفارش برای استفاده از کد تخفیف 20000 تومان است
 • کد تخفیف ویژه نسخه‌ی جدید اپلیکیشن است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 30 مهر 97 می‌باشد
 • (0 رای)

کد تخفیف 25درصدی چیلیوری

 • کد تخفیف 25درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سافرش اول و سقف سفارش می‌باشد
 • کد تخفیف ویژه‌ رستوران‌های گرگاان است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 1 آبان می‌باشد
 • (0 رای)

کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری

 • کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف ویژه‌ی رستوران‌های مشهد است
 • همچنین این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و سقف سفارش است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 28 مهر 97 است
 • (0 رای)

کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری

 • کد تخفیف 25 درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و سقف تخفیف می‌باشد
 • کد تخفیف ویژه‌ی رستوران‌های کرج می‌باشد
 • مهلت استفاده از کد تخفیف چیلیوری تا 25 مهر 97 می‌باشد
 • (0 رای)

کد تخفیف 50 درصدی چیلیوری

 • کد تخفیف 50 درصدی چیلیوری
 • این کد تخفیف قابل استفاده برای شهر سمنان می‌باشد
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف15 مهر است
 • این کد تخفیف ویژه سفارش اول تا سقف 10 هزار تومان است
 • (0 رای)

4000 تومان کد تخفیف چنگال

 • 4000 تومان کد تخفیف چنگال
 • کد تخفیف قابل استفاده برای همه‌ی سفارشات و کاربران
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 6 مهر
 • (0 رای)

کد تخفیف 25 دردصدی چنگال

 • کد تخفیف 25 دردصدی چنگال
 • سقف تخفیف این کد 20 هزار تومان می‌باشد
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 14 مهر
 • (0 رای)

5000 تومان کد تخفیف سایت چنگال

 • 5000 تومان کد تخفیف چنگال
 • این کد تخفیف قابل استفاده برای همه‌ی کاربران می‌باشد
 • کد تخفیف برای حداقل سفارش 15000 تومان قابل استفاده است
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است