چنگال

بیشتر
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

3,4

250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

3,4

250 13 200
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده تا پایان امروز هفدهم خرداد

3,4

250 13 200
 • معتبر تا 52 روز دیگر
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • سقف تخفیف کد تخفیف چنگال پانزده هزار تومان

3,4

250 13 200
 • معتبر تا 62 روز دیگر
 • ویژه سفارش اول
 • سقف تخفیف 15000 تومان
 • مهلت استفاده 20 شهریور

3,4

250 13 200
 • ویژه‌ی شهر کرج
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۲۹ اسفند است
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف ۱۵ هزار تومان اعمال می‌شود
 • ویژه‌ی خرید اول

3,4

250 13 200
 • تا سقف 15 هزار تومان
 • مهلت استفاده تا 8 بهمن
 • بدون محدودیت سفارش اول

3,4

250 13 200
 • ویژه سفارش در کرج
 • مخصصو سفارش اول
 • تا سقف 15 هزار تومان
 • مهلتاستفاده 29 اسفند

3,4

250 13 200
 • سقف خرید 15 هزارتومان
 • بدون محدودیت سفارش اول
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف چنگال 29 اسفند 97 است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • سقف تخفیف این کد ۳۰۰۰ تومان است
 • مهلت استفاده ۳۰ آذر ۹۷ است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 20هزار تومان اعمال می‌شود
 • این کد تخفیف ویژه‌ی شهر کرج است
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف چنگال ۲۹ اسفند ۹۷ است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال ویژه‌ی سفارش اول است
 • اینکد تخفیف چنگال در نسخه‌ی جدید اپلیکیشن چنگال اعمال می‌شود
 • این کد تخفیف ویژه‌ی حداقل سفارش 20000 تومان است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چنگال تا سقف خرید 10 هزار تومان
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه‌ی ساکنین شهر پردیس می‌باشد
 • همچنین این کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود

3,4

250 13 200
 • با استفاده از این کد تخفیف علاوه بر 10 درصد تخفیف،ده درصد از مبلغ سفارش به حساب شما اضافه می‌شود
 • مهلت استفاده از تخفیف 11 آبان
 • مهلت استفاده از اعتبار تا 3 روز بعد از سفارش اول

3,4

250 13 200
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • این کد تخفیف تا سقف 15000 تومان اعمال می‌شود

3,4

250 13 200
 • کد تخفیف تا سقف 20 هزار تومان روی سفارش اول اعمال می‌شود
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 19 مهر 97

3,4

250 13 200
 • سقف استفاده از این کد تخفیف 20هزار تومان می‌باشد
 • مهلت استفاده 5 مهر 97

3,4

250 13 200
 • سقف تخفیف : 30000 تومان
 • ویژه سفارش اول در تبریز
 • مهلت استفاده : 29 اسفند

3,4

250 13 200
 • سقف تخفیف : 4000 تومان
 • قابل استفاده برای همه‌ی کاربران
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه‌ سفارش اول
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200
 • سقف تخفیف : 10000 تومان
 • ویژه‌ی کاربران جدید
 • مهلت استفاده نامشخص

3,4

250 13 200