چیلیوری

با استفاده از خدمات چیلیوری می‌توانید از هزاران فست‌فود و رستوران در ایران خرید کنید. از طریق وب سایت و اپلیکیشن چیلیوری با بیش از 3000 رستوران و فست‌فود در ارتباط خواهید بود و می‌توانید سفارشات خود را از طریق این سرویس ثبت کنید. با کد تخفیف‌های اختصاصی پرومی ‌می‌توانید خرید ارزان‌تری از چیلیوری داشته باشید.

بیشتر
 • این کد تخفیف تا سقف 15 هزار تومان قابل استفاده است
 • قابل استفاده برای سفارش اول از چیلیوری
 • مهلت استفاده تا 23 مرداد 98

3,4

250 13 200
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف ۱۶ آذر 97 است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سقف سفارش و محدودیت سفارش اول است
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی شهر اصفهان است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف چیلیوری 25 آبان 97 است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری بدون محدودیت سفارش اول می‌باشد
 • کد تخفیفچیلیوری ویژه‌ی انواع ساندویچ می‌باشد
 • این کد تخفیف چیلیوری تا سقف 20 هزار تومان اعمال می‌شود
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف تا 12 آبان است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف چیلیوری ویژه‌ی سفارش اول است
 • همچنین این کد تخفیف چیلیوری در آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن کارکرد دارد
 • برای استفاده از این کد تخفیف چیلیوری باید حداقل 20 هزار تومان سفارش دهید

3,4

250 13 200
 • این تخفیف بدون محدودیت سفارش اول است
 • حداقل سفارش برای استفاده از کد تخفیف 20000 تومان است
 • کد تخفیف ویژه نسخه‌ی جدید اپلیکیشن است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 30 مهر 97 می‌باشد

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سافرش اول و سقف سفارش می‌باشد
 • کد تخفیف ویژه‌ رستوران‌های گرگاان است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 1 آبان می‌باشد

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف ویژه‌ی رستوران‌های مشهد است
 • همچنین این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و سقف سفارش است
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 28 مهر 97 است

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف بدون محدودیت سفارش اول و سقف تخفیف می‌باشد
 • کد تخفیف ویژه‌ی رستوران‌های کرج می‌باشد
 • مهلت استفاده از کد تخفیف چیلیوری تا 25 مهر 97 می‌باشد

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف قابل استفاده برای شهر سمنان می‌باشد
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف15 مهر است
 • این کد تخفیف ویژه سفارش اول تا سقف 10 هزار تومان است

3,4

250 13 200
 • کد تخفیف قابل استفاده برای همه‌ی سفارشات و کاربران
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 6 مهر

3,4

250 13 200
 • سقف تخفیف این کد 20 هزار تومان می‌باشد
 • مهلت استفاده از کد تخفیف 14 مهر

3,4

250 13 200
 • این کد تخفیف قابل استفاده برای همه‌ی کاربران می‌باشد
 • کد تخفیف برای حداقل سفارش 15000 تومان قابل استفاده است
 • مهلت استفاده از این کد تخفیف نامشخص است

3,4

250 13 200